Polityka Prywatności


Polityka prywatności sklepu krzyże-pasyjne.pl

Korzystając ze Sklepu Internetowego krzyże-pasyjne.pl przekazują nam Państwo swoje dane osobowe. Przywiązujemy dużą wagę do ich ochrony i dbamy o Państwa prywatność. Niniejszy dokument zawiera informacje o zasadach, na jakich przetwarzamy Państwa dane osobowe i przysługujących Państwu w związku z tym uprawnieniach.

RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) to unijne prawo regulujące zasady ochrony danych osobowych, które są stosowane od 25 maja 2018 roku także przez naszą firmę.


1. Dane Administratora

Administratorem Państwa danych osobowych jest krzyże-pasyjne.pl

Dane kontaktowe:

FHU Szwak Tadeusz Szwak

adres do korespondencji: 87-800 Włocławek, ul. Słowackiego 2/172. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe, które nam Państwo podają dokonując zakupu w Sklepie Internetowym Krzyże-pasyjne.pl  tj. imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa firmy czy numer NIP przetwarzane są:

 • w celu realizacji składanych zamówień na asortyment znajdujący się w Sklepie Internetowym krzyże-pasyjne.pl
 • w celu rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
 • w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania, zgłoszenia, itp. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych osobowych np. adresu, może uniemożliwić nam świadczenie Państwu usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Państwa zakupów w Sklepie Internetowym krzyże-pasyjne.pl

Będziemy także przetwarzać następujące dane:

 • dotyczące dokonywanych przez Państwa zakupów w celu ustalenia lub dochodzenia przez nas roszczeń, a także  w celu obrony przed takimi roszczeniami
 • podane w pytaniu, skardze lub sugestii w celu udzielania odpowiedzi na Państwa pytania, skargi lub sugestie


3. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane będziemy przekazywać podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. kurierom i innym przewoźnikom, dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe i finansowe, ubezpieczeniowe, organom publicznym np. sądom, na ich uzasadnione żądanie.

W przypadku dokonywania płatności drogą elektroniczną, w celu jej realizacji, niezbędne będzie podanie również Państwa danych , takich jak: imię, nazwisko, numer i wartość zamówienia, numer IP, adres e-mail, numer telefonu, Państwa identyfikator klienta przypisany przez podmiot obsługujący płatności.

Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich, poza Europejski Obszar Gospodarczy.


4. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji umowy zakupu towarów w naszym sklepie, także po jej zakończeniu:

 • w celu dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy
 • w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, zwłaszcza podatkowych i rachunkowych
 • nie dłużej niż jest to konieczne


5. Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez krzyże-pasyjne.pl mają Państwo prawo do:

 • uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopii
 • żądania sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Jeżeli uważają Państwo, ze przetwarzamy Państwa dane w niewłaściwy sposób, można się z nami skontaktować. Mają Państwo też prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o kontakt podany w pkt 1 .

Mogą państwo również w każdym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu Państwa zgłoszenia w tej sprawie będziemy zobowiązani zaprzestać przetwarzać dane w tym celu.


6. Informacje techniczne

Pliki cookie
Podczas korzystania przez Państwa ze Sklepu Internetowego krzyże-pasyjne.pl na urządzeniu typu np. komputer, smartfon, tablet itp. zapisywane są niewielkie pliki (zwłaszcza tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego krzyze-pasyjne.pl tzw. pliki cookie.

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zapisywanie plików na swoim urządzeniu, muszą Państwo odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na urządzeniu lub za każdym razem po wizycie w Sklepie internetowym krzyze-pasyjne.pl usuwaniu plików ze swojego urządzenia.

Ustawienia przeglądarki Państwa urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażają Państwo zgodę, aby pliki te zapisywane były na Państwa urządzeniu.

Szczegółowe informacje na temat sposobu zarządzania plikami cookie można znaleźć korzystając z opcji pomocy, dostępnej w Państwa przeglądarce internetowej.

Korzystamy także z pliku społecznościowego Facebook – umożliwiającego integrację tego serwisu ze Sklepem. 


7. Postanowienia końcowe

Krzyże-pasyjne.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie krzyże-pasyjne.pl

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 roku.